De Kudde van Anloo  De Grazerij
Schotse Hooglandrunderen                  Landwinkel
 
 
NATUURBEGRAZING

Natuurbegrazing betekent dat onze dieren leven en eten in en van de natuur. De dieren grazen op natuurterreinen van Staatsbosbeheer (www.staatsbosbeheer.nl). Ze houden hier het natuurlijke evenwicht in stand of proberen dit weer te herstellen.
Het merendeel van de door de Kudde van Anloo begraasde terreinen zijn voor het publiek toegankelijk
Begrazingsgebieden:

Stroomdalgebied van de Drents Aa.

Eexterveld, 160 ha. groot, in het centrale gebied gelegen tussen de dorpen Anloo, Anderen en Eext. Dit gebied is van agrarische bestemming teruggebracht in natuurbestemming.

Eext. (tegen het Eexterveld aan) 1 terrein van 7 ha. Dit gebied bestaat uit natuurlijk grasland en bos.

Gasteren, 2 percelen van elk 7 ha, gelegen aan het fietspad van Gasteren naar Schipborg.

Oudemolen, 40 ha. deels eigendom van Ministerie van Defensie deels van Staatsbosbeheer, gelegen bij de molen ''De Zwaluw''. Dit terrein bestaat uit een heideterrein waarin een drietal grafhuivels, een aantal percelen grasland en bos.

Anderen, (zomerbegrazing) 3 ha gelegen aan het Scheebroekerloopje.

Tegen het Balloerveld aan, 1 terrein van 11 ha. Natuurlijk grasland.
            
Stroomdalgebied van het Lieverense diep.

Mensinghebos, 50 ha. groot, gelegen ten zuiden van Roden tegen het streekje Alteveer. Dit gebied bestaat hoofdzakelijk uit bos met daarin een heideveld en een aantal percelen grasland.

Stuifgat, 12 ha. groot, aan de doorgaande weg gelegen van Bunne naar Lieveren, dit is nat heideterrein

Sterrebos, 6 ha. achter de voormalige sterrewacht dat gelegen is aan de weg Lieveren - Roden en grenzend aan het Sterrebos.

Roden centrum, 5 ha. gelegen tegenover de ijsbaan, nabij het centrum van Roden.
Openingstijden van onze landwinkel "de Grazerij"

zat./zon.     11.00 - 17.00 uur
woensdag 17.30 - 19.00 uur
verder op afspraak