Verkoop

Wij verkopen zowel jongvee, fokstieren als fokkoeien.

Van belang is dat het dier bij u en de geboden omstandigheden past.

Heeft u een kudde Schotse Hooglanders en wilt u met de aankoop van een stier “vers bloed” in de kudde? Dan is het natuurlijk van belang dat u de achtergrond van de betreffende stier weet.
Alle dieren van De Kudde van Anloo zijn aangemeld bij CRV Delta. Hier staan alle gegevens over de afstamming van de dieren geregistreerd.

Daarnaast is de Kudde van Anloo zowel opgenomen in de stamboekregistratie van de Schotse fokkersvereniging (The Highland Cattle Society) als de Duitse fokkersvereniging (Highland Cattle Zuchtverband Niedersachsen e.V.)

Onze dieren zijn IBR- en Leptospirosevrij.

Ook internationaal kunnen er dieren verkocht worden. In dat geval zorgen wij voor de benodigde papieren en zullen wij, indien vereist, de dieren in quarantaine houden.

Begrazing

Heeft u een perceel grond en wilt u deze laten begrazen door Schotse Hooglanders?

Dan kijken wij samen met u wat de mogelijkheden zijn. Dit is namelijk afhankelijk van uw wensen, maar ook van de grootte van het perceel en de samenstelling van de gewassen. Is het een schraal perceel? Dan kunnen er minder dieren op lopen dan op een perceel waar veel voeding in zit.

“We hebben de hele keten van A tot Z in eigen hand. Dat is heel bijzonder.”