Deel Berens Edelvlees Produktie overgenomen

De missie is hetzelfde. Beheer van de natuurgebieden door inzet van Schotse Hooglanders. Een goed leven voor de dieren die vrij rond lopen in een natuurlijke omgeving, in een natuurlijke zetting. In een mooi gebied waar mens en dier kunnen … Lees Meer