Deel Berens Edelvlees Produktie overgenomen

De missie is hetzelfde. Beheer van de natuurgebieden door inzet van Schotse Hooglanders. Een goed leven voor de dieren die vrij rond lopen in een natuurlijke omgeving, in een natuurlijke zetting. In een mooi gebied waar mens en dier kunnen … Lees Meer

Geboorte kalveren

Dit is de tijd van het jaar waarin de meeste kalveren geboren worden.  Als je ziet dat een koe zich afzondert van de kudde, dan weet je dat het niet lang meer zal duren voordat er een kalf geboren wordt. … Lees Meer